Aktualności

Aktualności

Polski
W dniach 15-16 grudnia 2015 r. firma Adexim - Przeprowadzki dokona relokacji wyposażenia biurowego warszawskiej siedziby Akzo Nobel.
Na początku grudnia 2015 r. firma Adexim przeprowadzi siedzibę szkoły Futura Edukacja oraz przewiezie część wyposażenia dydaktycznego do jej oddziału w Lublinie.
14 grudnia 2015 r. firma Adexim - Przeprowadzki przewiezie partię mebli firmy CIECH do jej oddziału w Inowrocławiu.
22 grudnia 2015 r. firma Adexim - Przeprowadzki przewiezie partię mebli firmy CIECH do Nowej Sarzyny.