Niszczenie dokumentacji

Niszczenie dokumentacji

Polski

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. Ust. Nr 133 poz. 883 z dn. 29.08.1997r.) proponujemy Państwu usługę, której zakres obejmuje:

  •     dostarczenie kartonów na dokumentację do zniszczenia
  •     odbiór kartonów z dokumentacją do zniszczenia
  •     transport do naszego magazynu lub do miejsca utylizacji (w zależności od ilości materiałów
  •     do zniszczenia)
  •     utylizację
  •     sporządzenie protokołu zniszczenia dokumentacji.

Dodatkowo niszczymy także dane zawarte i zgromadzone na nośnikach magnetycznych :

  •     płyty kompaktowe
  •     dyskietki
  •     kasety

Aby wykluczyć dostęp do dokumentacji osobom postronnym wysyłamy do Państwa naszych pracowników, profesjonalnie wyszkolonych i posiadających świadectwo o niekaralności. Nasz system kontroli wewnętrznej zapewnia skuteczny nadzór nad wykonywaniem naszych usług.

Nasza firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewnia 100% gwarancji zniszczenia i utylizacji przekazanych nam dokumentów.

Zapraszamy do współpracy.